Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Barokní slavnosti

Popis a vysvětlení jevu

Barokní slavnosti

V 17. a 18. století se rozvinuly pestré projevy obnovené katolické zbožnosti. Součástí života barokního člověka se staly velké i malé církevní slavnosti. I ve Šluknovském výběžku se konaly okázalé pobožnosti při svěcení kostelů, klášterů, kaplí a křížových cest. Oblibě se těšily poutě na stará i zcela nová poutní místa a nesčetná procesí.

Teatralita a exaltovanost slavností, podpořená zpěvem duchovních písní s bohatým hudebním doprovodem, umožňovala věřícím jejich intenzivní a autentické prožívání.    

Kult svatých mučedníků ve Šluknově

Majitelka šluknovského panství Žofie Anežka z Dietrichsteinu přivezla roku 1674 z Říma do kostela ve Šluknově ostatky sv. Inocence a Inocencie. Zavedla také každoroční slavnost k uctění obou mučedníků, jejíž podobu o něco později ovlivnila morová rána z let 1679–1680. 

V osmnáctém století procházelo městem na Velký pátek pašijové procesí. Během něho věřící přenášeli figurální scény s vyobrazeními z posledních dní Ježíše Krista, které při častých zastávkách popisoval kněz. V procesí kráčeli také bajulanti s těžkými kříži na ramenou a flagelanti si důtkami bičovali záda.      

Autor hesla: Josef Rybánský

Popis slavnosti k uctění svatých Inocence a Inocencie

Průběh slavnosti z podzimu 1724 popsal šluknovský děkan Johann Franz Schneider v dopise, v němž informoval o jejím průběhu majitele panství Aloise Tomáše z Harrachu. Vrcholem celé slavnosti, která se konala také na počest překonání morové rány z let 1679–1680, bylo procesí. Připomene si ho přímo slovy organizátora děkana Schneidera:

 „Během odpoledního procesí se shromáždil veliký dav místních i obyvatel z okolních panství a všichni zaplnili náměstí. Vytvořil jsem celkem teatrální vůz, který táhli čtyři vyzdobení koně vedení přes náměstí pacholky oděnými do hedvábí. Na voze bylo dvanáct figur představujících:

1. Z nebe přicházející Pannu Marii v ochranném plášti jako královnu mučedníků, doprovázenou svatou Kateřinou a Barborou a dvěma anděli, všechno živé osoby.

2. Ve druhé polovině vozu se nacházel královský trůn, na kterém seděl tyran obklopen čtyřmi vojáky, z nichž dva zavraždili svatého Inocence a Inocencii ležící v kaluži krve, nad nimi se vznášela Panna Marie, přinášející zavražděným v doprovodu dvou andělů mučednickou korunu. Po skončení průvodu jsem přednesl Te Deum laudamus.“    

Zdroj:
Ferdinad Menčík, Zum Schluckenauer Heiligenfeste, in: Mittheilungen des Norböhmischen Excursions-Clubs, 25 Jahrgang, Böhm. Leipa 1902, s. 29-30  

Ke stažení ZDE: