Šluknovsko za školou

Průvodce po Šluknovsku napříč dějinami.

Objevujte s námi…

MAS Český sever, z.s. v rámci projektu vzdělávání MAP II. realizovala aktivitu - vytvoření tzv. regionální portálu o historii Šluknovského výběžku pro základní školy. Díky tomu byla spuštěna tato speciální webová příručka, která má sloužit jako metodická pomůcka a zdroj informací učitelům a žákům i široké veřejnosti.

Pracovní skupina pro regionální identitu složená z místních regionálních odborníků, historiků, učitelů a dalších specialistů připravovala podklady téměř 2 roky.

Více informací