Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Groß Gustav Robert

Životopis

Gustav Robert Groß

(*10. 12. 1823 Francentál, dnes Varnsdorf –  24. 12. 1890, Korneuburg)

železniční odborník

studoval vysoké školy ve Vídni a v Praze. Získal titul doktor filozofie. Ve svých 25 letech byl v roce 1848 zvolen do celoněmeckého frankfurtského parlamentu. V roce 1851 působil jako tajemník obchodní komory v Liberci. Zasadil se v této funkci o zahájení výstavby Jihoseveroněmecké spojovací dráhy. Roku 1856 se stal generálním tajemníkem společnosti a později i jejím ředitelem.

Usiloval o rozvoj železniční infrastruktury a v roce 1868 uspěl při založení Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB), ve které působil jako generální ředitel. Železniční podnikání řídil z Vídně. Přesto jeho železnice byly nastaveny tak, aby mohly mít české zaměstnance a sloužily české klientele.
Byl aktivní i na poli zemské a celostátní politiky. Několikrát byl zvolen v městské kurii do českého zemského sněmu, stal se také poslancem říšské rady. Rezignaci na mandát oznámil v roce 1883. Zemřel stále ještě jako generální ředitel ve věku 67 let.

Autor hesla: Vlastimil Pažourek

Jihoseveroněmecká spojovací dráha a Rakouská severozápadní dráha

Jihoseveroněmecká spojovací dráha byla soukromá železniční společnost v Rakousku-Uhersku, která provozovala dopravu na 250 km železničních tratí z prusko-rakouských hranic u Liberce do Pardubic, kde byla roku 1859 napojena na trať Praha–Olomouc–Vídeň, což významně pomohlo průmyslovému rozvoji Liberecka.

Rakouská severozápadní dráha byla soukromá železniční společnost, která zavedla v železničním stavitelství celou řadu inovací a byla ve své době nejmodernější železniční společností v Čechách. V letech 1868–1874 dokázala postavit 921,2 km železničních tratí a investovat více než 100 milionů zlatých, což byla jedna z největších investic v Rakousku-Uhersku v druhé polovině 19. století. Nakonec Rakouská severozápadní dráha založila i svou dceřinou plavební společnost – Rakouskou severozápadní paroplavební společnost, která pomohla naplnit cíl slibovaný akcionářům, tj. propojit dopravu z Balkánu a Rakouska se Severním mořem.

Gustav Groß obě firmy dlouhá léta úspěšně spravoval a byl ve své době považován za jednoho z nejvýznamnějších železničních odborníků Rakouska.

Obrazové přílohy