Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Sloup Nejsvětější Trojice ve Varnsdorfu

Popis a vysvětlení jevu

Sloup Nejsvětější Trojice ve Varnsdorfu

Vysoký pískovcový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice byl vztyčen v roce 1773. Údajně připomínal morovou epidemii z let 1771–1772, která si vyžádala 419 obětí. Podle srovnání v matrikách zemřelo tehdy skutečně více lidí než v jiných letech. S jistotou můžeme říci, že nezemřeli na mor, neboť ten se v Evropě ve větší míře projevil naposledy v letech 1711–1715. Jako nejpravděpodobnější se jeví možnost, že zvýšená úmrtnost souvisela s následky velkého hladomoru, který postihl české země po kritické neúrodě v letech 1771–1772.  

Výzdoba sloupu   

Sloup zakončuje sousoší Nejsvětější Trojice, pro které se používá označení – žaltářová či triumfální Trojice. Žaltářová, protože nejstarší takové vyobrazení je v Utrechtském žaltáři z 9. století. Přívlastek triumfální odkazuje k Žalmu 110,1: „Výrok Hospodinův mému pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podloží k nohám.“ Také varnsdorfské sousoší téměř doslova ilustruje tento text. Po pravici Boha Otce sedí Ježíš Kristus, oba šlapou na symbolické zlo v podobě padlého anděla, nad nimi se v minulosti vznášela holubice, symbolizující Ducha svatého. 

Podstavec zdobí čtyři reliéfy, dva zobrazují výjevy ze Starého zákona – Stvoření Evy a Vyhnání z ráje a dva výjevy jsou ze Zákona nového – Zvěstování Panně Marii a Ježíš přijímající křest v řece Jordánu. 

Autor hesla: Josef Rybánský

Obrazové přílohy