Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Harrach Ferdinand Bonaventura II.

Životopis

Ferdinand Bonaventura II. z Harrachu

(* 11. 4. 1708 – † 28. 1. 1778)

rakousko-český aristokrat, rakouský politik, diplomat

V letech 1721–1876 patřilo panství Šluknov (něm. Schluckenau) šlechtickému rodu Harrachů. Jedním z majitelů byl také hrabě Ferdinand Bonaventura II. z Harrachu, který zastával řadu významných postů ve státních službách, ale kromě diplomacie a politiky se stihl věnovat i podnikání. Na svém panství v Náměšti na Hané dokonce přebudoval zámek na textilní manufakturu. Do paměti našeho kraje se zapsal jako podporovatel textilního podnikání a také jako iniciátor povýšení Jiříkova na městys v roce 1753.

Ferdinand Bonaventura II. držel šluknovské panství v letech 1745–1778. 

Autor hesla: Josef Rybánský

Svatojánský sloup na náměstí v Jiříkově

Sousoší představující sv. Jana Nepomuckého, Karla Boromejského a Floriána, jehož autorství je chybně připisováno sochaři Josefu Kleinovi, bylo vztyčeno roku 1760 na náklady jiříkovské měšťanky Theresie Schmiedové. Sloup měl podle její prosby chránit Jiříkov před požáry, morem a pomluvami.

 

Jiříkov městysem

Ferdinand Bonaventura II. se u císařovny Marie Terezie zasadil o povýšení Jiříkova na městys. V povyšovací listině ze 7. listopadu 1753 udělila Marie Terezie Jiříkovu i právo týdenního trhu s přízí a plátnem a řemeslníkům povolila vznik cechů. 

Ukázka z listiny 
„My v této žadatelově (žadatelem byl Ferdinand Bonaventura II.) nejponíženější prosbě z cis. král. milosti svolujeme a tuto zvláštní milostí vícekrát dotčenou ves Jiříkov, s rozvážnou myslí, včasně obdrženou radou a pravým věděním na městys pozvedáme a oceňujeme, a tedy tamní obci a jejím obyvatelům, jakož i oněm, kteří se tady v budoucnu usadí, právo trhu sdělujeme, tudíž k ostatním Našim městysům v Našem dědičném českém království připojujeme a jim rovnými činíme. Na vědomost dáváme také, že oceňujeme a obdařujeme obec s nejponíženějšími prosebníky výsadou trhu, a to uvádíme v pravomoc tímto listem jako vládnoucí královna česká…“ 

Zdroj:
Petr Karlíček (ed.), Jiříkov: dějiny města, Jiříkov 2014, s. 41

 

Obrazové přílohy

Erb rodu Harrachů

V červeném štítu je zlatá koule, do níž jsou vetknuta tři stříbrná pera šikmo, kosmo a dolů.

Harrachovský erb si můžete prohlédnout na průčelí kostela v Jiříkově nebo ve Šluknově na zámku.

Obrázek zde:

Zdroj:
Josef Fiedler, Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau, Rumburg 1898

 

Vylušti tajenku

V tajence najdeš jméno nelétavého ptáka, jehož pera zdobí harrachovský rodový erb.

 

1.

                     

2.

                     

3.

                     

4.

                     

5.

                     

6.

                     

 

1. Jak se jmenuje ozdobné orámování vstupu do budovy?

2. Napiš jméno panství ve Šluknovském výběžku, které patřilo Harrachům.  

3. Jak se označoval učeň, který úspěšně složil tovaryšské zkoušky?

4. Ve kterém městě Šluknovského výběžku najdeš Loretu?

5. Jak se jmenuje místo v kostele, u kterého se slouží mše? 

6. Jak se německy jmenovalo město Šluknov?


Ke stažení ZDE:

Řešení ZDE: