Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Hille Balthasar

Životopis

Balthasar Hille

zednický mistr a stavitel

O životě stavitele, který pocházel ze saského městečka Neustadt, víme jen velmi málo. Důležité pro nás je to, že v 90. letech 17. století pracoval pro majitelku lipovského panství Marii Markétu Slavatovou, která nechala v letech 1691–1695 přestavět gotický kostel sv. Šimona a Judy v Lipové a o něco později také renesanční kostel sv. Mikuláše v Mikulášovicích. Obě stavby zadala Balthasaru Hillemu, který podle nejnovějších zjištění přestavěl také kostel sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově.

Autor hesla: Josef Rybánský

Kostel sv. Mikuláše v Mikulášovicích

Starší renesanční kostelík ze 16. století přestal svou kapacitou stačit rozrůstající se obci, proto majitelka panství Marie Markéta Slavatová rozhodla o jeho přestavbě. V letech 1694–1696 pracovalo na přestavbě kostela pod vedením Balthasara Hilleho 35 zednických mistrů a 149 tovaryšů. V této době bylo ještě naprosto běžné, že veškerý stavební materiál, pokud to bylo možné, měl lokální původ. Stavební kámen vylámali kameníci v Brtníkách. Vápno a šindele na střechu se dovážely z Doubice. 

O pár desetiletí později přestala kapacitně stačit i Hilleho přestavba kostela. Základy pro nový kostel byly položeny v roce 1748 a stavba pod vedením Zachariase Hoffmanna byla dokončena roku 1751. Hoffmann do stavby začlenil i původní presbytář renesančního kostela, který nezboural ani jeho předchůdce Balthasar Hille.

 

Nález sošky Panny Marie

Během výkopových prací při stavbě kostela v Mikulášovicích nalezl dne 19. května 1695 Balthasar Hille hliněnou sošku Panny Marie z 15. století, která je dodnes uložena v Oblastním muzeu v Děčíně. Sošku si nejspíše již ve středověku přinesl s sebou domů z pouti zbožný obyvatel Mikulášovic, který si chtěl na Svaté Hoře u Příbrami, či na jiném poutním místě, vyprosit pomoc u zázračné sochy Panny Marie. Hilleho nález přispěl mezi místními k rozšíření mariánského kultu a upevnění katolické víry. 

 

Obrazové přílohy

Základní kámen kostela v Lipové

Na úvodní straně matriky lipovské farnosti je autentický zápis o položení základního kamene kostela sv. Šimona a Judy v Lipové:

Anno Christi Domini 1691

Den 27.ten July Ist alhier an dießen Neuen Kirchenbau zu Hainspach der Erste Grundtstein frühe umb 7. Uhr gelegt worden, solcher lieget auf der Rechten Handt im Thurm an der Hinter Ecken gegen Mittag ist ein Sandstein darein ist solche schrift mit lateinischen Buchstaben gehauen; M. M. G. S. Alß Maria Margaretha Gräffin Slauatain etc.

Dießen Stein hat eingeweyhet Ihro wohl Ehrwürden Johann Wenz: Franzis: Koch p[leno] t[itulo] parochy darbey seindt geweßen Herr Christoph Ernst Opitz Ambtschr[ei]b[er] Herr Johann Adam Grünner Burggraff, Herr Frantz Antoni von Schwartzenfeldt, Hannß George Dietrich Richter, George Fried[rich] Seb[astian] Grohman Schullmeister, Baltzer Hille alß Meister von Neustatt (nečitelné, ale logicky mit nebo und) seinen gesellen,

Překlad:
Léta Páně 1691

První základní kámen pro stavbu nového kostela v Lipové byl položen 27. července v 7 hodin ráno. Tento kámen je z pískovce, leží ve věži kostela vpravo v zadním jižním rohu a jsou v něm vytesána latinkou tato písmena:
M. M. G. S. znamenající Marie Markéta hraběnka Slavatová.
Tento kámen posvětil Jeho Ctihodnost Johann Wenzel Franz Koch plným titulem farář. Přítomni rovněž byli:
Pan Christoph Ernst Opitz, úřední zapisovatel pan Johann Adam Grünner purkrabí, pan Frantz Antoni von Schwartzenfeldt, Hannß George Dietrich rychtář, George Fried[rich], Seb[astian] Grohman učitel a stavitel kostela Baltzer Hille z Neustadtu se svými pomocníky.

Překlad Karel Schreitter

Ke stažení ZDE: