Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Kinský Filip Josef

Životopis

Filip Josef Kinský 

(* 1700, Praha – 1749, Vídeň)

Šlechtic, diplomat a podporovatel podnikání 

Krásná Lípa a Chřibská patřily od 16. století k panství Česká Kamenice, které ve století 17. získal rod Kinských. Hrabě Filip Josef, který byl v letech 1728–1734 císařským velvyslancem v Londýně, významně podporoval na svých dominiích rozvoj řemeslné výroby.

V okolí Chřibské a Krásné Lípy se zasloužil o rozkvět punčochářství a bělení lněné příze. Již na počátku 20. let 18. století úzce spolupracoval s anglickým obchodníkem Robertem Allasonem usazeným v Rumburku, pod jehož vlivem založil vlastní bělidlo ve Chřibské. Místní tkalci museli podle jeho nařízení prodávat své výrobky pouze Robertu Allasonovi. (Smetana, Rumburk, s. 64). Ve stejné době založil také bělidlo na lněné plátno, přízi, nitě a vlněné zboží v Doubici.  

Autor hesla: Josef Rybánský

Vzorová manufaktura

Velvyslanecký pobyt v Anglii využil Kinský nejen ve prospěch habsburské koruny, ale rozhodně také v ten svůj, získal množství informací, kontaktů a technických novinek z textilní výroby. V březnu roku 1732 uzavřel v Londýně smlouvu s anglickým odborníkem Johnem Barnsem (* 1702 – † 1732), pod jehož vedením vzniklo v Krásné Lípě několik vzorových textilní podniků. Bylo to bělidlo u rybníka Cimráku, přádelna na přízi, tkalcovna lnu a vlny a punčochářská manufaktura s pletacími stávky, zakoupenými v Londýně. John Barnes ale po několika měsících intenzivní práce vážně onemocněl a zemřel. Pochován byl v kryptě tehdejšího krásnolipského kostela. 

 

Povýšení Krásné Lípy na městys

Hrabě Filip Josef Kinský podal v roce 1725 žádost o povýšení vsi Krásná Lípa na městys s pravidelnými týdenními a ročními trhy, takzvanými jarmarky. Od povýšení si sliboval pozvednutí obchodu se lněnou přízí a plátnem. Císař Karel VI. žádosti vyhověl a 3. srpna 1731 vydal povyšovací listinu. V ní je také vymezena povinnost každého uznat bývalou vesnici Krásná Lípa za městys a všechny obyvatele obce nazývat měšťany. Pokud by to někdo nedodržoval, hrozila mu nemilost samotného císaře a peněžitý trest.   

 

Obrazové přílohy

Ukázka z povyšovací listiny na městys

Daß dem Stadtel oder Markt Schönlinde von nun gestattet sey: einen, auch durch drei Tage während, und von dem Sonntag Septuagesimä anfangenden Jahrmarkt auf Garn, Leinwand, Pferd- Rind- und anderes Vieh, Wolle, Käße und Butter, auch allerhand Kramwaaren, dann jeden Montag in der Woche einen ordinären Wochenmarkt auf Garn, Leinwand, und Kuchelspeis abhalten zu können.

Překlad:
Aby byl městečku Krásná Lípa od nynějška povolen jeden, po tři dny trvající, na devátou neděli před Velikonocemi (Septiagesima – Devítník) začínající jarmark na přízi, lněné plátno, koně, hovězí a další dobytek, vlnu, sýr, máslo a všechny druhy kramářského zboží a aby mohl být konán každé pondělí jeden obyčejný týdenní trh na přízi, lněné plátno a potraviny.

Ke stažení ZDE: