Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Klein Josef

Životopis

Josef Klein

(* 1693, Česká Kamenice – † 1757)

sochař 

Rodák z České Kamenice se v letech 1710–1715 vyučil sochařem, pravděpodobně v dílně Matyáše Bernarda Brauna v Praze. V roce 1721 získal zakázku u dědičky šluknovského panství Marie Ernestiny Gallasové (rozené z Ditrichštejna) na zhotovení mobiliáře pro nově vystavěný kostel sv. Václava ve Šluknově. Do roku 1723 vytvořil výzdobu dvou zpovědnic a kazatelnu s reliéfem Obrácení Šavla. 

V následujících dvou letech pracoval na výzdobě hlavního oltáře, který byl vysvěcen v roce 1725. Dodnes na oltáři nalezneme Kleinovy sochy adorujících andělů a dvojici zemských patronů sv. Ludmily a sv. Víta. Jeho dílem je také plastická výzdoba čtyř bočních oltářů – Jana Nepomuckého, Panny Marie, Jezulátka a sv. Jakuba.

Nezanedbatelným úspěchem plodného umělce bylo jeho jmenování pražským dvorním sochařem v roce 1736. Pracoval také pro šlechtickou rodinu Kinských na panstvích Zlonice a Česká Kamenice. V polovině 18. století se ještě vrátil do Šluknova, aby dokončil sloup Nejsvětější Trojice na náměstí. 

Doporučená literatura:
Kateřina Adamcová et al.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji: (okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem), Praha 2012, s. 141 
Nataša Belisová: Poznámky k počátkům tvorby sochaře Josefa Kleina, In: Barokní umění v severozápadních Čechách. Sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24.-25. května 2001 / Ústí nad Labem: Albis international, 2003 Opitzův sborník. [3.], s. 143-162

Autor hesla: Josef Rybánský

Sloup Nejsvětější Trojice s Korunováním Panny Marie ve Šluknově

Peníze na stavbu této významné památky složil do místní kostelní pokladny úřední správce Zacharias Leopold Tietze již v roce 1736. Samotná stavba sloupu začala nejpozději v roce 1745 a trvala ještě několik dalších let. Letopočet dokončení je zakódovaný ve třech chronogramatických nápisech na podstavci sloupu. 

Téměř devět metrů vysoký sloup zdobí kromě výjevu Korunování Panny Marie také sochy sv. Floriána, který měl chránit město před požárem, sv. Jana Nepomuckého, ochránce před velkou vodou a sv. Václava, patrona šluknovského kostela. 

 

Josef Klein - autor reliéfů

Podle legendy, která se objevuje ve starší německé regionální literatuře, byl Josef Klein autorem prvních reliéfů na zastaveních šluknovské křížové cesty, která vznikla v letech 1738–1756.

 

Obrazové přílohy

Chronogramatický nápis na podstavci

Přepište nápis na fotografii a vypočítejte letopočet dokončení sloupu Nejsvětější Trojice s Korunováním Panny Marie, který se ukrývá v tzv. chronogramu. Volný překlad latinského nápisu zní: „Svatý Floriane, Nepomuku, Václave, přineste svými přímluvami Šluknovu pomoc.“

Obrázek zde:

Chronogram – číselný součet všech písmen, která jsou symbolem římských číslic, dává dohromady datum. 

BEATI FLORIANE NEPOMVCENE WENCESLAE VESTRA INTERCESSIONE SCHLVCKENAVIAE AFFERTE AVXILIA

Řešení zde: