Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Schönfelder Joachim

Životopis

Joachim Schönfelder

(*? – † po 1636)

protestantský farář v Dolním Podluží a Jiřetíně pod Jedlovou

Joachim Schönfelder zřejmě pocházel ze Saska, kde se mu dostalo vzdělání. Působil na postech evangelických duchovních v Rumburku a Žitavě, aby snad ještě před koncem 16. století přesídlil do Dolního Podluží. Již v roce 1606 koupil dům v Jiřetíně pod Jedlovou. S nově dostavěným kostelem v Jiřetíně došlo k přesunu farního úřadu z Dolního Podluží právě do tohoto městečka, kde se J. Schönfelder stal prvním farářem. Jako protestantský duchovní se mohl oženit, jeho manželka Barbara žila ještě roku 1632. Schönfeldera lze považovat za typický příklad protestantského duchovního původem ze Saska, který našel uplatnění v českém příhraničí v době, kdy zemská hranice nebyla hranicí národnostní, ani náboženskou. 

České země musel Schönfelder opustit v důsledku rekatolizačních nařízení v průběhu 20. let 17. století. Nakrátko se do severočeského působiště vrátil ještě v polovině 30. let, avšak po jeho odchodu se definitivně fara stala katolickou.

Autor hesla: Václav Zeman

Protestantský kostel v Jiřetíně pod Jedlovou

Jiřetínský kostel byl vystavěn z kamene jako jednolodní stavba na obdélném půdorysu s odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem, prozatím bez věže. Stavbu, kterou vedl lesmistr vrchnostenských lesů panství Rumburk a Lipová Bastian Richter, umožnily finanční příspěvky z mnohých českých i saských měst. Kostel byl realizován ve stylu tzv. saské renesance, která přejímala vzory ze sousední země, a často na těchto stavbách pracovali také řemeslníci z druhé strany zemské hranice. 

 

Výstavba a svěcení kostela v Jiřetíně pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou byl založen v polovině 16. století jako horní město, a ačkoli se s kostelem na náměstí od počátku jistě počítalo, došlo k jeho výstavbě až na přelomu 16. a 17. století. Objekt kostela, jehož výstavba započala krátce po roce 1587, zůstával dlouho nedokončen. Změna nastala až s novým majitelem panství Radslavem Kinským v roce 1609, kdy se stavební práce opět rozběhly. Ke slavnostnímu posvěcení dokončeného kostela došlo 31. října 1611. Zdejší první farář Joachim Schönfelder držel u této příležitosti kázání, které vyšlo v následujícím roce tiskem ve Wittenbergu.

 

Obrazové přílohy

Schönfelderovo kázání

Sollen demnach alle fromme hertzen, denen umb Gott, sein Wort, und dienst ein ernst ist, ihre Hende und Hertzen auffheben, und Gott im Himmel, den warhafftigen, rechten Bawmeister, ehre und preiß geben, das er diß löbliche werck, so gnedigst befördert, unnd so weit kommen lassen, das wir heute ihme zu ehren, in dieser ansehnlichen versammlung können erscheinen unnd zusammen kommen.

Překlad:
Všechna zbožná srdce, která smýšlí vážně o Bohu, jeho slovu a službě jemu, mají zvednout své ruce a srdce a vzdát čest a chválu Bohu na nebesích, skutečnému a pravému staviteli, že nejmilostivěji podporuje toto chvályhodné dílo, a to tak dalece, že my dnes mu prokazujeme úctu v tomto okázalém shromáždění, kde se společně setkáváme.

Schönfelderovo kázání reflektuje výstavbu kostela jako několik desítek let trvající nákladný podnik. Farář v něm vzdává čest a chválu patronovi kostela i všem dárcům, kteří na stavbu kostela přispěli, nejvíce však Bohu. Bůh je ve farářových představách tím opravdovým a nejvyšším stavitelem, jemuž patří největší zásluhy o vybudování nového kostela.

Ke stažení ZDE: