Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Stavby Karla IV.

Popis a vysvětlení jevu

Stavby Karla IV. 

Karlsfried

Hrad krátce po polovině 14. století založil český král a římský císař Karel IV. Vedením stavby pověřil císař bezdězského purkrabího Oldřicha Tistu z Hedčan. Na vysokém kopci v divoké krajině Oldřich Tista stavěl hrad s předem jasně vymezenými funkcemi – ochránit obchodní stezku mezi Čechami a Horní Lužicí a také zajistit výběr cla.

Karlsfried (v překladu Karlův mír) byl jedinou stavbou svého druhu v celých Čechách. Jednalo se o opevněnou celní stanici, německy označovanou jako Talsperre (doslova údolní přehrada). Karel IV. se s podobnými stavbami setkal při svých cestách severní Itálií a Porýním. 

Na severozápadní straně pod samotným hradem stál ohrazený celní dvůr se dvěma bránami. Tu, která vedla do Čech výběrčí cla otevřeli kupcům až po zaplacení celního poplatku.

 

Klášter na Ojbíně

Výrazný skalní útvar v Žitavských horách byl osídlen už v době bronzové. Dějiny středověkého hradu se začaly psát až ve 13. století. Na počátku následujícího století ho přestavěl a rozšířil Jindřich z Lipé na hrad sloužící k ochraně obchodní stezky. 

Později si místo oblíbil císař Karel IV., který zde nechal v roce 1364 vybudovat tzv. císařský dům a o dva roky později sem povolal benediktýnský řád celestinů. Klášter zanikl v důsledku reformace v 16. století. Kostel, vysvěcený pražským arcibiskupem Jan z Jenštejna, v roce 1577 po úderu bleskem vyhořel. Opuštěný areál postupně chátral a sloužil již jen jako vítaný zdroj stavebního kamene pro celé okolí. 

Rozvaliny kláštera namaloval v polovině 18. století saský dvorní malíř Johann Alexander Thiele. Druhý život však zřícenině vdechli na počátku 19. století až malíři romantismu Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus či Carl Blechen.      

Svatovítský poklad na Ojbíně

V podzemí kostela se ukrývá tajná místnost nazývaná pokladnice, která v době husitských válek sloužila jako skrýš, ve které byla ukryta část pokladu svatovítského kostela v Praze, aby byla uchráněna před nájezdy husitů. 

Autor hesla: Josef Rybánský

Obrazové přílohy

Beneš Krabice z Weitmile

Kronikář doby císaře Karla IV. zapsal k roku 1366 tuto zmínku: 

 „Eodem tempore dominus Karolus imperator fundavit monasterium novum in castro suo Moywin versus Zitawiam et locavit in eo monachos, qui Celestini appellantur, quibus de sustentacione et vite necessariis sufficienter providit.“

Zdroj:
Josef Emler, Prameny dějin českých, Díl IV, Kronika zbraslavská. Výpisy z rozličných kronik s několika zápisy zbraslavskými. Kronika Františka Pražského. Kronika Beneše Krabice z Weitmile, Praha 1884, s. 534


„Toho času založil císař pan Karel nový klášter na svém hradě Ojvíně u Žitavy a usadil v něm mnichy, zvané celestyni, a postaral se náležitě o jejich výživu a vydržování.“ 

Zdroj:
Beneš Krabice z Weitmile, Panování císaře Karla IV.
, Praha 1940, s. 48

Ke stažení ZDE: