Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Lužičtí Srbové

Popis a vysvětlení jevu

Lužičtí Srbové

Jsou malým slovanským národem, který od 7. století obývá jihovýchodní část východního Německa, historickou zemi Lužici. V 10. století se ocitli v područí Němců. Od té doby čelili silnému útlaku a četným germanizačním opatřením. Nejtěžší období však přišlo po nástupu nacismu. Postupně byly zrušeny všechny lužickosrbské spolky a instituce, Lužičtí Srbové byli pronásledováni a vězněni. Ve 2. světové válce byli přinuceni bojovat v řadách německé armády. Režim poválečné NDR (Německé demokratické republiky) byl zpočátku tomuto národu nakloněn. Česká vláda zřídila tzv. Staškovo lužickosrbské gymnázium. Výuka byla zahájena 1. prosince 1945 v České Lípě, další tři roky bylo umístěno ve Varnsdorfu, školní rok 1949/50 studovaly dvě třídy v Liberci. Varnsdorf se tak stal střediskem lužickosrbského života. V Československu pracovala Domowina (lužickosrbská národní a kulturní organizace) a Lužickosrbský národní výbor. Nechyběl ani rozhlas a vlastní tisk. Všechno však postupně skončilo s nástupem totalitního socialismu. Velmi bohaté vzájemné česko-lužickosrbské vztahy byly přerušeny a nyní se opět rozvíjejí.

Autor hesla: Andrea Kadlecová

Obrazové přílohy

Bjarnat Krawc a Hanka Krawcec

Bjarnat Krawc / Bjarnat Krawc-Schneider (1861-1948)
Tento lužickosrbský hudební skladatel, sbormistr a organizátor hudebního života působil jako učitel hudby v Drážďanech. Velice ho ovlivnilo seznámení s dílem Bedřicha Smetany. Po nástupu nacismu byla jeho díla zabavována a zakazována. Při bombardování Drážďan přišel o veškerý majetek a cenné rukopisy. Koncem roku 1945 přesídlil do Varnsdorfu, kde o tři roky později zemřel.
Odkaz zde: Sněženki - YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=qbQ-KBNoiYs

Hanka Krawcec (1901-1990)
Do konce 2. světové války pracovala v reklamním ateliéru v Berlíně. Po skončení války působila v Domowině v Budyšíně. Osudově do jejího života zasáhlo bombardování Drážďan, při kterém její rodiče přišli o vše. Ujala se jich česká vláda, která jim poskytla byt ve Varnsdorfu. V červenci 1947 se za nimi přestěhovala i Hanka, aby o ně mohla pečovat. Její dílo naleznete ve sbírkách Národní galerie v Praze nebo právě v pobočce Oblastního muzea Děčín ve Varnsdorfu.

Obrázek zde: