Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Gotické sochy

Popis a vysvětlení jevu

Gotické sochy

Většina středověkých kostelů byla založena na Šluknovsku již na přelomu 13. a 14. století. Právě v městských a vesnických kostelech měli lidé možnost setkat se se středověkým uměním. Zadavatelé uměleckých děl patřili mezi vysokou a nižší šlechtu. Většina dochovaných gotických soch spadá do období 15. století – tzv. období krásných madon, které jsou štíhlé, protáhlé, esovitě prohnuté a svou malou hlavu se šťastným výrazem naklání k dítěti. V Čechách se dá mluvit o období vrcholné a pozdní gotiky (15.-16. st.). 

Doporučená literatura:

Kol. autorů, Gotické umění na Děčínsku, Děčín 2014

Autor hesla: Andrea Kadlecová

Obrazové přílohy

Dochované gotické sochy

Panna Marie s Ježíškem z Velkého Šenova

Po více než dvaceti letech bádání v regionu vznikla stálá expozice gotického sochařství v Oblastním muzeu v Děčíně. Symbolem této expozice se stal nález Panny Marie s Ježíškem z Velkého Šenova, která byla důvodem k hledání významu gotického umění na severu Čech ve středoevropském kontextu (Obrázek zde:)

Soubor gotických soch z hřbitovní kaple ve Velkém Šenově

Velice cenným nálezem ve Šluknovském výběžku se stal soubor gotických soch z hřbitovní kaple ve Velkém Šenově, která se stala do roku 1923 jakýmsi provizorním depozitářem staršího nepoužívaného liturgického vybavení z blízkých kostelů a kaplí. Vzácná dokumentace mapuje soubor 8 dochovaných a 1 nedochované sochy.

Zajímavé gotické sochy pochází rovněž z Mikulášovic

Pieta (Obrázek zde:) a hliněná socha Panny Marie s Ježíškem (Obrázek zde:)

Rumburské a varnsdorfské gotické sochy

Panna Marie s Ježíškem z Rumburka (Obrázek zde:) a  sv. Šebestián z Rumburka (Obrázek zde:)
Panna Marie s Ježíškem z Varnsdorfu (Obrázek zde:)