Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Napoleonské války

Popis a vysvětlení jevu

Dotek napoleonských válek v regionu – rok 1813 (průnik napoleonských vojsk do Šluknovského výběžku a šarvátka v Rumburku)

Napoleonské války se dotkly Šluknovského výběžku několikrát, ale k největší konfrontaci s válečným děním došlo v přelomovém roce 1813. V roce 1812 vtrhl francouzský císař Napoleon I. se svou mnohasettisícovou a mnohonárodnostní armádou do carského Ruska. S touto armádou došel až do Moskvy, ale zakrátko musel z Ruska ustoupit a postupně se od něj odvrátili všichni jeho spojenci. Kromě ruského carského vojska jej porazilo počasí – pověstný generál zima. Napoleon se stáhl do německých zemí, kde začal budovat novou armádu pro tažení v roce 1813. 

První dotekem války se pro region stala květnová bitva u Budyšína, kterou francouzský císař vyhrál. Rozhodl se, že otestuje svého bývalého rakouského spojence, a proto vtrhl se svými sbory přes Šluknovský a Frýdlantský výběžek do Čech. Napoleon chtěl zjistit sílu vojsk bránících hranice a najít výhodné místo pro svedení velké polní bitvy s Rakušany. V druhé polovině srpna 1813 vyrazily dva francouzské sbory do nejsevernějších Čech. Postupně tyto sbory obsadily velkou část Děčínska, Českolipska a Liberecka a zde sváděly drobné šarvátky s rakouskou armádou. Sám Napoleon navštívil 19. srpna 1813 nakrátko Jablonné v Podještědí, kde chvíli setrval a zjišťoval situaci. Obyvatelstvo těchto oblastí bylo zle tísněno francouzskými a polskými vojáky, muselo odvádět kontribuce a strpět řadu škod. Postupně však bylo francouzské vojsko vytlačeno. K poslední šarvátce došlo 7. září 1813 na rumburském náměstí, kde se střetli rakouští husaři s polskými husary generála Poniatowského. Polští husaři byli překvapeni silou nepřátel, zatlačeni a asi v patnáctiminutové šarvátce poraženi. Někteří padli do zajetí, byli i zranění. Císař Napoleon svedl svou osudovou velkou polní bitvu o více jak měsíc později u saského města Lipska, kde byl poražen. 

Autor hesla: Radek Andonov

 

Obrazové přílohy

Obrázek šarvátky husarů na rumburském náměstí

Obrázek, který znázorňuje šarvátku rakouských a polských husarů na náměstí v Rumburku dne 7. září 1813

Dochované vyobrazení nám nabízí pohled na obdélníkové rumburské náměstí od jihovýchodu, směrem ke kostelu sv. Bartoloměje. Neznámý autor zde zachytil jezdeckou srážku rakouských husarů s polskými husary knížete Poniatowského dne 7. září 1813. Polští husaři jsou oblečeni do modročervených uniforem. Za pozornost stojí podoba náměstí, které bylo lemováno domy s četnými podloubími. Do současné doby se tato podloubí zachovala na severovýchodní straně náměstí.

Obrázek zde: