Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Sedmiletá válka

Popis a vysvětlení jevu

Sedmiletá válka 1756–1763
(šarvátky pod Studencem a na Křížovém Buku, ústup pruské armády přes Lužické hory)

Na jaře roku 1757 vpadl pruský král Fridrich II. Velký se svou mnohatisícovou armádou do Čech, aby se pokusil srazit mohutným úderem rakouské vojsko císařovny Marie Terezie. V květnu 1757 proběhla u Štěrbohol bitva, kterou vyhrál pruský král, došlo k obležení Prahy a velká část pruské armády se přesunula ke Kolínu. K slavné bitvě u Kolína došlo 18. června 1757, zde byl pruský král Fridrich II. poražen a se svým vojskem musel z Čech začít ustupovat. 

Pruský král předal velení své mnohatisícové armády bratrovi Augustu Vilémovi, ten měl za úkol vyvést ji z Čech do Lužice a Slezska. Rakouská armáda svého pruského protivníka předběhla a uzavřela přechody v Lužických horách. Pruské vojsko i se svou bagáží dorazilo pozdě a muselo od 18. do 21. července 1757 svést řadu šarvátek, které probíhaly od Horní Kamenice po Chřibskou, zejména pod vrchem Studenec a na místě zvaném Křížový Buk. Výsledkem těchto střetnutí bylo několik stovek mrtvých a raněných vojáků na obou stranách. Ústup pro pruské vojsko skončil neslavně. Postupně byla vytlačena pruská armáda z Čech i na jiných místech Lužických hor. V polovině července padlo Jablonné v Podještědí, těžce byla zkoušená Žitava, která po ostřelování rakouským dělostřelectvem taky padla. 

Autor hesla: Radek Andonov

Obrazové přílohy

Pomníček pod Studencem

Přepis v německém jazyce: 

„Zur ehrenden Erinnerung an die tapferen gefallenen österreichischen und preußischen Krieger, welche hier in treter Pflichterfüllung in der Zeit vom 18.-21. Juli 1757 für Kaiser, König und Vaterland den Heldentod erlitten haben.

Gott schenke ihnen den ewigen Frieden.“

Překlad nápisu: 

„K čestné památce na padlé udatné rakouské a pruské válečníky, kteří tu ve věrném plnění povinností ve dnech 18.-21. července 1757 padli hrdinnou smrtí za císaře, krále a vlast. 

Bůh dej jim věčný mír.“

Pod vrchem Studenec byly v letech 1903 a 1906 odhaleny dva pomníky, které nechal zhotovit vysloužilý rakouskouherský nadporučík Eduard Lehmann z Chřibské. Jeden z pomníčků se nachází na turistické červené značce nad obcí Líska.

Obrázek zde:

Ke stažení ZDE: