Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Válka o bavorské dědictví

Popis a vysvětlení jevu

Válka o bavorské dědictví 1778–1779

(největší vojenský vpád do Šluknovského výběžku, návštěva Josefa II.)

V prosinci 1777 zemřel bavorský kurfiřt Maxmilián Josef, který po sobě nezanechal dědice. Na uprázdněný trůn a území si dělalo nárok několik zemí, a proto vnikla nová roztržka. Jednou takovou zemí bylo sousední Sasko, které podpořil pruský král Fridrich II. Ten se rozhodl řešit diplomatickou roztržku s Rakouskem vojenskou silou, a proto dal mobilizovat. Na začátku července 1778 vpadl pruský král do východních Čech, jeho vpád podpořil jeho bratr princ Jindřich, který v čele spojené prusko-saské armády, čítající přes 80 000, mužů překročil na konci července 1778 Krušné a Lužické hory. 

Princ Jindřich postupoval v počátku svého vpádu rychle a úspěšně, svedl krátkou šarvátku u Rumburku, pronikl k Jiřetínu pod Jedlovou, odkud vyrazil vzhůru a obsadil po krátkém boji průsmyk u Tolštejna. Další postup byl také úspěšný, ale narážel na záseky vytvořené hraničáři. Postup postupně stagnoval a nevyvíjel se dobře ani u krále Fridricha ve východních Čechách. Vojsko trpělo nemocemi, potýkalo se s dezercemi a nedostatkem potravin. Ač nebyla svedena žádná důležitá bitva, tak Prusové potupně ustoupili z Čech a v roce 1779 byl uzavřen mezi znesvářenými stranami mír.   

V září 1779 vykonal rakouský císař Josef II. inspekční cestu po pohraničí v českých zemích, aby zjistil míru škod a možnosti případné obrany v případě dalšího vpádu Prusů. V rámci této cesty císař navštívil Šluknovský výběžek, kdy rozmlouval s prostými lidmi a vyznamenával je za jejich statečnost.   

Autor hesla: Radek Andonov

Obrazové přílohy

Deska upomínající osud střelce Jakoba Mitereho v Chřibské

Deska upomínající osud střelce Jakoba Mitereho, která se nachází ve zdi křížové cesty u kostela v Chřibské 

Přepis v německém jazyce: 

„Auf dieser geweihten Stätte ruhet Jakob Mitere vom k. k. ungar. (croat.) Oguliner Grenz Inf. Reg. No. 3 derselbe fiel im Kampfe gegen die Preussen zu Niederkreibitz im August 1778, nachdem er von einem dichtbelaubten Baume aus. 6 seiner Gegner niedergestreekthatte, und starb an den erhaltenen Wunden noch desselben Tages im Burgspitale zu Kreibitz den Heldentod für´s Vaterland. Ehre seinem Andenken.“

Překlad nápisu: 

„Na tomto místě odpočívá Jakob Mitere z c.k. uherského (chorvatského) pěšího pluku č. 3, jenž v boji v srpnu 1778 zastřelil z koruny košatého stromu šest Prusů a na zranění utrpěná zemřel hrdinskou smrtí pro vlast v městském špitále ve Chřibské. Čest jeho památce.“

Dnes již polozapomenutý konflikt – válku o bavorské dědictví připomíná nenápadná deska upomínající na osud střelce Jakoba Mitereho, který v srpnu 1778 položil při boji proti Prusům svůj život. Mitere patřil k obráncům Lužických hor proti náhlému pruskému vpádu. Desku nechal zhotovit taktéž vysloužilý rakousko-uherský nadporučík Eduard Lehmann v roce 1898 a je umístěna na zdi křížové cesty u kostela ve Chřibské.

Obrázek zde:

Odkaz ke stažení ZDE: