Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Stradal August

Životopis

August Stradal 

(*17. 5. 1860 - † 13. 3. 1930) 

klavírní virtuóz

Pocházel z Teplic, z rodiny advokáta Dr. Franze Josefa Stradala. V devíti letech mu zemřela matka Marie, rozená Dadlebská von Sternech. Od dětství se toužil stát umělcem. Věrný rodinné tradici studoval práva ve Vídni. Otec zemřel při bouři na plachetnici na Chimsee (1879). Stradal nastoupil hudební dráhu, dokončil studia práv a konzervatoře ve Vídni. Virtuózní hru na klavír představil Lisztovi. Stal se jeho žákem, společníkem a opisovačem. Liszt mu věnoval své nokturno „V snách“ a přidal přepychový exemplář své 19. rapsodie. Po Lisztově smrti nastoupil Stradal vlastní uměleckou dráhu. Koncertoval po celé Evropě v doprovodu chotě Hildegard, pečující o jeho podlomené zdraví. Ceněny jsou jeho klavírní transkripce (250). Sbíral notový materiál, hudební nástroje, umělecké předměty. August Stradal, jeden z posledních žáků Franze Liszta, žil po rozpadu monarchie s chotí Hildegard, rozenou Zweigelt, v Krásné Lípě. Zde komponoval a vyučoval žáky. Přestěhoval sem celé jmění. V roce 1928 mu byla udělena státní cena Československé republiky za celoživotní přínos. Zemřel v Krásné Lípě. V parčíku u sportovního areálu v Krásné Lípě je k jeho poctě kamenná plastika (2005), na domě Stradalových v Dittrichově ulici 285 pamětní deska (2020). V rumburském muzeu lze navštívit pamětní síň Stradalových s restaurovaným klavichordem. 

Obrázek zde:

Doporučená literatura:
Astrid Schnittnerová: August Stradal. Poslední žák Franze Liszta, Krásná Lípa 2020.
Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, Bd. 13 (Lfg. 61, 2009), S. 339f. 
Hildegard Stradal: August Stradals Lebensbild, 
Bern/Leipzig 1934
August Stradal,  Errinerungen an Franz Liszt, Bern/Leipzig 1929

Igor Heinz, Z hudební minulosti Šluknovska. Od středověku po Missu solemnis 1830, Varnsdorf 2012
Bohumil Plevka, Severočeské hudební kapitoly, 
Ústí nad Labem 1983

Autor hesla: Ester Sadivová

Obrazové přílohy