Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Dittrichové

Životopis

Dittrichové

Dittrichové byli známými mecenáši v Krásné Lípě. Průmyslník Carl Dittrich (1853-1918) věnoval městu nemocnici (1901), městské lázně (1904), sirotčinec (dnes sídlo Národního parku České Švýcarsko), chudobinec (1922) a podpořil stavbu městského vodovodu (1910). Krásné Lípě dále věnoval pozemek na zřízení bezkonfesního hřbitova. Při hřbitovní zdi byla postavena rodinná hrobka. Carl Dittrich se zasloužil o vybudování parku u městského hřbitova. Výstavná zdobná vila Hirsch (Jelen) rodiny Dittrichových se v Krásné Lípě nedochovala. K poctě evropsky známého podnikatele byla ulice vedoucí z náměstí ke hřbitovu přejmenována roku 2020 na Dittrichovu. 

Doporučená literatura:
Lucie Radová, Tomáš Brož, Jaroslav Skopec: Dittrichova hrobka v Krásné Lípě, i
n Děčínské vlastivědné zprávy, 2008, č. 1, s. 52–57
Eliška Fechnerová: Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné Lípě,
 in: Děčínské vlastivědné zprávy, 2008, č. 1, s. 49-51
Klára Mágrová, Zdeněk Patzelt: Nejkrásnější památky Českosaského Švýcarska, Krásná Lípa 2011

Autor hesla: Ester Sadivová

 

Dittrichova hrobka

Výjimečná neorenesanční Dittrichova hrobka pochází z let 1888 až 1889. Cihlová stavba s pískovcovým obložením byla postavena na půdorysu řeckého kříže s apsidou. Pro rodinu krásnolipských mecenášů Dittrichových ji navrhl význačný německý architekt Julius Carl Raschdorff (1823-1914) z Berlína. Hrobka je považována za skvost funerální architektury u nás. Vnitřní výzdobu navrhl akademický malíř August Frind (1852-1924), rodák z Krásné Lípy. Mauzoleum zaujme neobvyklým řešením vytápění z nedaleké vlastní kotelny a izolací z korku, stejně jako elektrifikací (1894). Ceněna je Frindova velkoformátová mozaika s mnoha odstíny zlaté. Odborníci ji označují za jednu z vůbec nejkrásnějších u nás. Dodnes se dochovalo pouze její torzo. Obdiv budí Frindův cyklus Cesta životem. August Frind navrhoval také oltář, kované držáky osvětlení, výzdobu klekátek i bohatě zdobené mříže. Návrhy tvořil 3 roky. Stavba je od roku 2007 památkově chráněna. Obnova probíhá od roku 2018 díky spolku Omnium, Městu Krásná Lípa, dobrovolníkům z Klubu českých turistů Krásná Lípa a dalším.