Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Vojenská vzpoura v Rumburku zvaná Rumburská

Popis a vysvětlení jevu

Vojenská vzpoura v Rumburku zvaná Rumburská

Dne 21. 5. 1918 po 6.00 hodině došlo na nádvoří bývalé chlapecké školy v Rumburku ke vzpouře vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku. Vyvolali ho navrátilci z ruského zajetí. Důvodem byla nespokojenost s průtahy při vyplácení dlužného žoldu, plánované odeslání na italskou frontu a zhoršující se stravování. Hejtman Klöpfer byl sražen pažbou pušky. Vzbouřenci vedení Františkem Nohou postupně ovládli Rumburk a Horní Jindřichov. Snažili se spojit se všemi jednotkami z přilehlého okolí. Poté se ujal velení Stanislav Vodička, který se pokusil vzpouře vtisknout národnostní motiv. Vzbouřenci obsadili nádraží v Rumburku. Přes Dolní Křečany pokračovali do Krásné Lípy, kde zrekvírovali vlak. Část vzbouřenců odjela do stanice Jedlová. Ostatní pochodovali vojensky organizováni k Novému Boru. Plánovali spojení s náhradním praporem pěšího pluku č. 18. Narazili však na setninu pohraničních myslivců hejtmana Flibora. Pod Chotovickým vrchem byli vzbouřenci obklíčeni a poraženi. V následných soudních procesech bylo 10 vzbouřenců odsouzeno k trestu smrti, 22 k trestům vězení, 250 potrestáno disciplinárně a odesláno na frontu, 100 rekrutů osvobozeno a přeřazeno k jiným plukům. Zbylí muži byli uvězněni v terezínské pevnosti a vyšetřováni až do vzniku Československé republiky 28. 10. 1918. Několik zemřelo ve vazbě, další po svém propuštění. Popraveni byli 28. 5. 1918 v Rumburku a Novém Boru: S. Vodička, F. Noha, V. Kovář, F. Pour, J. Švehla, J. Nejdl, J. Pelnář, J. Kovářík, A. Šťastný, J. Bernard. V. Krumpos podlehl zranění z boje 22. 5. 1918. Událost byla předlohou filmu Martina Friče a scénáristů Jiřího Procházky a Jiřího Frieda Hvězda zvaná Pelyněk (1964). Stálá expozice Rumburská vzpoura je umístěna v Muzeu Rumburk. Pochod Rumburské vzpoury, dálkový pochod na trase kopírující postup vzbouřenců mezi Rumburkem a Novým Borem, pořádají v květnu Města Rumburk a Nový Bor.

Doporučená literatura:
Karel Oktábec, Radek Andonov, Vojenská vzpoura v Rumburku 1918, Od Rumburku po Nový Bor, Rumburk 
2017
Jindřich Marek: Pod císařskou šibenicí, Čeští vojáci na křižovatkách roku 1918, 
Cheb 2005
Josef Doškář: Rumburská vzpoura a její druhý život, 
Český Těšín, 2019
Felix Adam Vondruška: Stanko Vodička, vůdce rumburské vzpoury, 
Plzeň 1920

Autor hesla: Ester Sadivová

 

Obrazové přílohy