Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Aichbauer Johann Georg Michael

Životopis

Johann Georg Michael Aichbauer 

(* 10. 9. 1680 – † 22. 6. 1737)

stavitel a zednický mistr

Johann Georg Aichbauer (také Achbauer, Euchbauer) pocházel z Malé Strany v Praze. Narodil se v rodině zednického mistra Johanna Georga Aichbauera st. Po otcově smrti se jeho matka Anna Marie provdala za zednického mistra a stavitele Kryštofa Dientzenhofera. Johann Georg vyrůstal s nevlastním mladším bratrem, pozdějším proslulým stavitelem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem (1689–1751). U nevlastního otce Kryštofa Dientzenhofera se zřejmě vyučil zednickému řemeslu. Je možné, že navštěvoval i jezuitskou latinskou školu. Počátkem 18. století podnikl tovaryšskou cestu, při níž údajně strávil nějaký čas ve Vídni u architekta Johanna Lucase Hildebrandta. Po návratu do Prahy se oženil s Kateřinou Eleonorou Seifertovou. Se svou početnou rodinou žil na Malé Straně.

Doporučená literatura:
Mojmír Horyna, Jaroslav Kučera: Dientzenhoferové, Praha 1998
Klára Mágrová: Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Průvodce po stavební historii a uměleckém významu, 
Jiříkov 2009
Milada Vilímková: Stavitelé paláců a chrámů, Praha 1
986
Pavel Vlček (ed.). Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, 
Praha 2004

Autor hesla: Klára Mágrová

Kostely J. G. Aichbauera

J. G. Aichbauer se podílel na úpravách několika kostelů v Praze. Jeho největším samostatným dílem byla rozsáhlá přestavba Buquoyského paláce (Valdštejnský, Hrzánský palác) na Velkopřevorském náměstí v Praze. Podílel se také na přestavbě kostela Narození Páně v areálu pražské Lorety. Poté, co byl roku 1725 přijat do služeb Aloise Thomase hraběte Harracha, postavil pro něj kostely v Jiříkově, Jilemnici a Starých Křečanech. K výstavbě kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech došlo v letech 1736–1741 na místě provizorního dřevěného kostelíka z roku 1732. Kromě kostela byla ve stejné době vybudována i budova fary a márnice. Podle Aichbauerových plánů byl postaven také kostel sv. Jiří v Jiříkově (1724–1728). 

 

Obrazové přílohy