Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Kridel Johann Christoph

Životopis

Johann Christoph Kridel 

(* 9. 12. 1672 –† 2. 7. 1733)

varhaník, skladatel, učitel hudby a básník 

Johann Christoph Kridel se narodil v Rumburku v rodině pláteníka. V letech 1685–1690 studoval na jezuitské koleji na Malé Straně v Praze. Kridel v pozdějších letech nepoužíval titul cantor, ale praeceptor (pomocný učitel), je proto možné, že univerzitní studia řádně neukončil. Posléze vyučoval na jezuitském gymnáziu v Jičíně. V roce 1694 po smrti otce se vrátil do Rumburku. Stal se varhaníkem ve farním kostele sv. Bartoloměje, současně vyučoval v místní latinské škole. Na rumburském zámku učil hře na klavichord princeznu Karolinu Hessen-Rheinfels. Sňatkem s Annou (roz. Kirchnerovou), dcerou rychtáře ze Šluknova, získal J. Ch. Kridel slušné věno (1697). V Rumburku si poté koupil dům. Stál v místě, kde byla v roce 1925 vybudována kavárna Café Henke. Od roku 1703 psal J. Ch. Kridel úvahy a poznámky o vlastní rodině (Memorabilia Krideliana). Sepsal také teoretické hudební spisy. 

Doporučená literatura:
Igor Heinz: Z hudební minulosti Šluknovska: od středověku po Missu solemnis 1830. Varnsdorf 2012

Autor hesla: Klára Mágrová

Kridelovy kompozice

Kridel žil v Rumburku v době výstavby loretánské kaple Panny Marie. Nevíme jistě, zda pro požehnání loretánské kaple dne 15. 9. 1707 složil skladbu Te deum laudamus, jak naznačují někteří autoři. 

Na Šluknovsku se nedochovala žádná z Kridelových kompozic. Názvy jeho varhanních skladeb jsou známy pouze z inventáře chrámu sv. Petra v Budyšíně (Budyšínská mše). Budyšínský archiv byl přesunut do Drážďan a při bombardování města na konci 2. světové války zničen. Známo je pouze jediné Kridelovo dílo. Kopii chrámových árií si roku 1930 z Britského muzea v Londýně vyžádal představený (kvardián) kapucínského kláštera v Rumburku P. Tadeáš Walter (1883–1964). Zpět do regionu tak vrátil povědomí o zdejší barokní tvorbě. Opis Kridelova díla je dnes uložen v Muzeu Rumburk. Skladby se dosud hrají místními hudebníky při koncertech. K dispozici je i CD s nahrávkou chrámových árií. Pořídil ji Komorní orchestr Šluknovska v roce 2011 a vydalo Sdružení Tadeáše Haenkeho. 

 

Obrazové přílohy