Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Zrušení mužských klášterů na Šluknovsku

Popis a vysvětlení jevu

Zrušení mužských klášterů na Šluknovsku (duben 1950) 

K obsazení klášterů během tzv. Akce K (klášter) došlo na základě rozhodnutí Komunistické strany Československa ve dvou vlnách, v noci z 13. na 14. dubna a z 27. na 28. dubna 1950. Jednalo se o předem připravené převzetí všech mužských klášterů na území celé republiky. Řeholníci byli odvlečeni do internačních táborů, zřízených v odlehlých klášterech Čech a Moravy. Na akci se podílely jednotky Sboru národní bezpečnosti a Lidových milicí. Řeholníci byli spolu s diecézními kněžími a bohoslovci izolováni, někteří uvrženi do vězení, jiní pak do táborů nucených prací a pracovně-technických praporů Československé lidové armády. 

Na Šluknovsku byly kláštery zrušeny v odlišných termínech. Kolej redemptoristů ve Filipově (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele) byla zlikvidována 14. 4. 1950. Rektor koleje Bohumil Šimonovský a Petr Beno byli odvlečeni do Králíků, Martin Němčinský do Broumova. 

Kvardián (představený) z kapucínského kláštera u sv. Vavřince v Rumburku páter Mansuet (vl. Jménem Karel Ston, 18931965) byl 4. 5. 1950 odvezen do Broumova. Později byl jako jeden z devatenácti kapucínů umístěn v nejtvrdším internačním táboře v Želivu. Následně byl internován v Králíkách. Na svobodu byl propuštěn až v polovině padesátých let. Od té doby působil u řeholních sester.  

Klášter oblátů (Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné) u kostela sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu potkal jiný osud. V době provedení tzv. Akce K již nebyl obsazený. Oblát páter Karel Hahner, německý antifašista vězněný za druhé světové války v koncentračním táboře, byl v prosinci 1949 odsouzen ke dvěma letům vězení ve skupinovém procesu. K jeho zatčení došlo 6. 4. 1949. Pokusil se totiž zajistit nelegální přechod hranic do Německa pro své známé, manžele Blechovy.   

Na Šluknovsku působily na přelomu let 19491950 také řeholní sestry. Staraly se o nemocné, přestárlé nebo pracovaly jako ošetřovatelky dětí. Kláštery byly v Lipové, Šluknově, Jiříkově, Filipově, Jiřetíně pod Jedlovou, Krásné Lípě a Varnsdorfu.   

Doporučená literatura:
Petr Karlíček: Jiříkov – dějiny města v éře národního výboru 1945–1990, Jiříkov 2018
Klára Mágrová: Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950).
In Mandava 2008. Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku. VARNSDORF: Kruh přátel muzea Varnsdorf, 2008. (s. 2130)
Vojtěch Vlček: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964, 
Olomouc 2004

Autor hesla: Klára Mágrová

Obrazové přílohy

Z hlášení církevního oddělení při Okresním národním výboru v Rumburku z pondělí 17. dubna 1950

Zpráva reaguje na násilné obsazení kláštera redemptoristů ve Filipově, k němuž došlo 14. 4. 1950: „V klášterním kostele [Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v neděli 16. 4. 1950] mši sloužil P. [Václav] Taubner [správně Tauber] z Jiříkova. Všechno občanstvo této obce přijalo úplně klidně opatření, jež bylo učiněno s klášterem redemptoristů, naopak je slyšet hlasy učinit podobně i s klášterem druhým a tento přeměnit na národní školu, což prý obec nutně potřebuje [klášter Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Londýnské ul.]." 

Obrázek zde:

Zdroj: Státní okresní archiv Děčín, fond ONV Rumburk 1945-1960, Agenda církevního tajemníka, KT-56, inv. 287