Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Lehmann Fritz

Životopis

Fritz (Friedrich) Lehmann 

(* 18. 7. 1889 – † 26. 10. 1957)

projektant

Rodák ze Šluknova studoval na Německé vysoké škole technické v Praze a na Vysoké škole technické ve Vídni. Kromě vlastní praxe se věnoval výuce na Německé technice v Praze. Friedrich Lehmann patří mezi významné německy hovořící architekty, kteří tvořili v období první republiky. Stavěl ve stylu art deco a expresionismu. Později měl blízko k italskému neoklasicismu. Ve 20. a 30. letech 20. století v Praze realizoval několik velkých zakázek pro bankovní domy a pojišťovny, dále paláce a obytné domy či náhrobky. Jeho stavby najdeme také v Plzni, Ústí nad Labem, Liberci a Bratislavě. Věnoval se i umělecké kritice, své články publikoval např. v deníku Prager Tagblatt. Fritz Lehmann se oženil s Češkou židovského původu Františkou Jílkovou. Po roce 1945 opustil dobrovolně Československo. Podílel se na poválečné obnově Vídně, mimo jiné na rekonstrukci budovy Opery. 

Doporučená literatura:
Jaroslav Zeman: Architekt Fritz Lehmann. Příspěvek k poznání „periferní“ meziválečné architektury. IN: Průzkumy památek XX, 1/2013. (s. 177–212)

Autor hesla: Klára Mágrová

Německá zemědělská a průmyslová banka v Rumburku a pomník obětem 1. sv. války ve Šluknově

Na Šluknovsku jsou se jménem Friedricha Lehmana spojeny dvě zakázky. Budova Německé zemědělské a průmyslové banky (Deutsche Agrar- und Industriebank) byla vybudována v Rumburku naproti loretánské kapli. Stavba v dnešní Jiříkovské ul. svým půdorysem elegantně vyřešila nepřehlednou dopravní situaci v blízkosti rumburského zámku, v místě zvaném kdysi Myší díra. Pro dům na půdorysu kruhové výseče jsou typické růžové keramické dlaždice. Čtyřpodlažní expresionistická budova byla postavena v letech 1931–1932 na místě zbořeného hostince. Na objektu najdeme několik prvků typických pro Lehmannovu tvorbu – keramický obklad fasády, francouzské okno a dekorativní kovové zábradlí. Stavební práce provedla firma Johanna Bräuera z Rumburku. Reliéf na balkóně zobrazuje boha obchodu Merkura. Jeho autorem byl rumburský sochař Josef Bazant. V budově kromě banky a bytů sídlil také sekretariát místního německého automotoklubu. 

Druhá Lehmannova realizace se nachází ve Šluknově. Pomník obětem 1. světové války vybudoval kamenosochařský závod Wilhelma Spölgena z Rožan roku 1929. Připomíná 185 padlých mužů ze Šluknova. Syenitový pomník o délce 9 m stojí na úpatí Křížového vrchu. V centrální části je umístěna mohutná postava rytíře od sochaře Aloise Riebera.

Obrazové přílohy