Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Šlejnic Arnošt

Životopis

Arnošt ze Šlejnic

(* kolem 1470 – † 6. 2. 1548, Šluknov)

šlechtic, administrátor pražského arcibiskupství

patřil původem k saskému šlechtickému rodu pánů ze Šlejnic. Studoval v italském městě Bologna teologii a práva. V roce 1508 byl zvolen proboštem Metropolitní kapituly pražské a v roce 1511 jej papež Julius II. potvrdil v úřadu. Kromě těchto úřadů vykonával i úřad probošta míšeňského. V letech 1525-1545 vykonával funkci administrátora pražského arcibiskupství. Byl věrným a horlivým zastáncem katolické církve. Dokonce vystoupil v učené disputaci
proti Martinu Lutherovi. V době náboženských sporů si tak získal přízeň krále Ferdinanda I. Po velkém
požáru 2. června 1541 na Malé Straně a Hradčanech v Praze, kdy vyhořel i svatovítský chrám, se zřekl
svého místa a v roce 1542 se vrátil do Rumburka. Zemřel ve Šluknově a jeho život a působení připomíná
dodnes dochovaný náhrobní kámen.

Autor hesla: Andrea Kadlecová

Obrazové přílohy

Náhrobek Arnošta ze Šlejnic

Přepis latinského nápisu:

ANNO 1548 DIE 6 MENS FEBRVARII OBIIT

RNDS (REVERENDVS) PATER AC GNOSSVS (GENEROSUS) DNS (DOMINUS) D ERNESTVS A SCHLEINICZ SANKTAE PRAG

ENSIS ET MISNENSIS ECCLESIARVM PRAE

POSITVS AC EIVSDEM ARCHYEPISCOPATVS PREGENSIS OLIM AD

MINISTRATOR ET DNS (DOMINUS) IN TOLENSTEIN ET SCHLVKENAV QVI HOC TEGITVR SAXO 

CVIVS ANIMA REQVIESCAT CVM BEATIS A. D. 1548 Octavo jdus Febr. Obiit Reverendiss.

 

Český překlad latinského nápisu:

Šestého dne měsíce února léta Páně 1548 zemřel důstojný otec a urozený pán Ernest Schleinitz probošt pražský a míšeňský a téhož arcibiskupství pražského kdysi administrátor a pán na Tolštejně a Šluknově tímto kamenem zakryt jeho duše odpočívá v blaženosti.

Obrázek zde

Odkaz ke stažení ZDE: