Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Hielle Karl Theodor

Životopis

Karl Theodor Hielle a Karl August Dittrich

textilní průmyslníci a mecenáši

Karl Theodor Hielle a Karl August Dittrich založili v Krásné Lípě roku 1849 obchodní firmu Hielle & Dittrich.

Firma se specializovala na nákup plátna a lněné příze od domácích výrobců. Vykoupenou a upravenou surovinu pak prodávala na rakouských a německých trzích.

Karl Theodor Hielle pocházel z významné podnikatelské rodiny. Studoval reálku v Praze a obchodní školu v Lipsku. Po praxi v Terstu a Vídni pracoval jako obchodní cestující u svého tchána Franze Maye v krásnolipské firmě Joseph May & Söhne. 

Jeho příbuzní a dědicové založili v Krásné Lípě několik dalších firem:

  • 1854 Hielle & Wünsche
  • 1933  Hielle & Koch
  • 1933 ROHI

Karl August Dittrich pocházel z Lipska, kde se vypracoval na obchodního cestujícího ve významné firmě Karl & Gustav Harkort. Při svých obchodních cestách pobýval často také v Krásné Lípě, seznámil se zde se svou budoucí chotí Theresií Elisabethou Mayovou (* 1825 – † 1912), dcerou krásnolipského obchodníka Josepha Maye.

Autor hesla: Josef Rybánský

 

Koupě továrny v Żyrardówě

Firma Hielle & Dittrich zakoupila roku 1857 zkrachovalou přádelnu a tkalcovnu v Żyrardówě v Ruském Polsku.

Rozvoj podniku dokládá nárůst počtu zaměstnanců v letech:

  • 1857 500
  • 1873 1 900
  • 1886 7 000     
  • 1900 10 000 

Během první světové války byl výrobní komplex v Żyrardówě výrazně poničen, po skončení války jej zkonfiskovalo Polsko.

 

 

Obrazové přílohy

Výpis z matriky

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, matrika Kamenná Horka, Krásný Buk, Zahrady,  1808–1835, inv. č. 3809, sig. L73/59, pag. 56 

 

Karl Theodor Hielleho

 

Krásný Buk
1822
v měsíci červenci

narozen: 20
pokřtěn: 21
číslo (domu): 22

Křtěnec:
Jméno:
Karl Theodor Hille
Majitel velkotovárnické firmy Hielle & Dittrich v Źyrardowě v Polsku, zemřel 26. 3. 1871 v Berlíně, pohřben 30. 3. 1871

Porodní bába: Theresia Münzin

Rodiče dítěte
Otec
Wolfgang Hille majitel domu a obchodník v Krásném Buku č. 22. Syn Antona Hilleho majitele domu a obchodníka v Krásná Lípě č. 323 a matky Franzisky rozené Michlin z Kamenné Horky č. 1 na kamenickém panství

Matka
Karolina – dcera zemřelého Josepha Maye bývalého majitele domu a obchodníka v Krásné Lípě č. 269 a zemřelé matky Marianny rozené Röslerové z Mikulášovic na lipovském panství

Kmotři
Jména
Anton Jospeh Michel
Theresia Wichel
Apolonia Mayin

Postavení
(---) v Krásné Lípě
Žena běliče v Kamenné Horce
Žena potahovače a běliče v Krásné Lípě

 

Zápis o narození a křtu Karla Thedora Hielleho naleznete v předposledním zápise na uvedeném matričním listu.

Přímý odkaz na matriku:
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7384&scan=72008ae36ca44d8b9d2400df5221bd4d

 

Rodokment Karla Theodora Hielleho

1. Prostuduj matriční zápis a vytvoř jednoduchý rodokmen Karla Theodora Hielleho (najdeš ho v oddíle Pramen).

2. Jak se jmenovala a odkud pocházela babička Karla Theodora Hielleho z matčiny strany?

3. Jak se jmenoval a odkud pocházel dědeček Karla Theodora Hielleho z otcovy strany?

 

 Ke stažení ZDE: