Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Hoffmann Zacharias

Životopis

Zacharias Hoffmann

(* 1678, Lobendava – † 1754, Lipová)

stavitel a architekt

Nejvýznamnější barokní stavitel Šluknovského výběžku postavil celou řadu obytných i církevních (sakrálních) staveb, nejen v okolí svého rodiště, ale také na Děčínsku a v Horní Lužici. Na počátku 18. století se stal dvorním stavitelem lipovského panství, které patřilo rodu Salm-Reifferscheidtů. Přímo v Lipové, v centru panství, přestavěl starý zámek na pivovar a sladovnu, postavil špitál pro dvanáct osob, novou faru či nový zámek Leopolda Antonína Salm-Reifferscheidta podle návrhu stavitele italského původu Girolamo Costy.       

Víte, že postavil také tyto sakrální stavby?

  • kostel sv. Martina v Brtníkách (1709–1716) 
  • kostel navštívení Panny Marie v Lobendavě (1709–1712)
  • kostel sv. Václava ve Šluknově (1711–1722)
  • Balzerovu kapli v Mikulášovicích (1724)
  • kapli Panny Marie Sněžné na Sněžné (1732–1734)
  • kapli Nejsvětější Trojice v Mikulášovicích (1741–1742)
  • kostel sv. Mikuláše v Mikulášovicích (1750–1751)

Autor hesla: Josef Rybánský

Kostel sv. Václava ve Šluknově

Nejstarší šluknovský kostel lehl popelem při velkém požáru města v roce 1634. Jeho nástupce byl postaven až v roce1650, neuplynulo ale příliš času a při dalším požáru v roce 1710 vyhořel i ten. Následujícího roku začala stavba kostela nového. Plány stavitele Zachariase Hoffmanna nechal objednatel stavby, majitel šluknovského panství Filip Zikmund Ditrichštejn, posoudit u jednoho z nejvýznamnějších architektů té doby Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Barokní mistr výkresy zhodnotil kladně, navrhl ale několik úprav fasády, které se Hoffmannovi zalíbily natolik, že je při stavbě kostela využil. Slavnostního svěcení se kostel dočkal již 21. srpna 1714, přestože nebyla ještě hotová střecha ani omítky. Stavba byla zcela dokončena až v letech 1720–1722.    

 

Události Zachariase Hoffmanna

V časech, ve kterých stavitel Zacharias Hoffmann žil, bylo běžné, že se v jedné rodině narodilo i více než deset dětí. Smutným faktem bylo, že dětská úmrtnost tehdy dosahovala oproti dnešku hrozivé úrovně. Krátce po narození umírala až třetina kojenců. Hoffmann se svou první ženou, dcerou vrchnostenského rybáře z Lipové Dorotou Sallmonovou přivedl na svět osm dětí a s druhou ženou Veronikou, jejíž příjmení za svobodna neznáme, měli ještě další jedno.    

Ve Šluknově kdysi žila svým životem legenda o útěku architekta, který po požáru v roce 1710 postavil novou klenbu v kostele sv. Václava. Neznámý stavitel, podle některých Octavio Broggio, si okamžitě po dokončení uvědomil špatnou konstrukci klenby a kvůli obavám, že se klenba zřítí, vzal do zaječích. 

 

Obrazové přílohy