Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Sparterie

Popis a vysvětlení jevu

Sparterie 

Pro obec Staré Křečany byla do 20. století charakteristická domácká výroba užitkových a okrasných předmětů z lýka. Počátky výroby lýkových tkanin (sparterie) se datují do 60. let 18. století. Jsou spojeny se jménem tesaře Antona Mänzela ze Starých Křečan. Sestrojil první speciální tkalcovský stav na tkaní sparterie. Domácká výroba se následně rozšířila i do okolních vsí. V 19. stol. se jí věnovali tkalci ve Starých Křečanech, Nových Křečanech, Brtníkách, Vlčí Hoře, Mikulášovicích a v dalších místech. Tkanina se vyráběla z lýka osikového dřeva, které se do regionu přiváželo z Babrujsku v Mohylevské oblasti (dnes Bělorusko). Sparterie se po 200 let tkaly převážně ručně, strojní výroba se příliš neosvědčila. Zboží se tu nejen vyrábělo, ale podle přání zákazníků také barvilo a dále upravovalo. Ve Starých Křečanech se ze sparterie tkaly rohože, kabelky, košíčky, klobouky, krabice, tapety či stínidla na lampy. Nejčastěji se však z regionu vyvážela lýková tkanina. V rolích se dopravovala do Florencie a poté do zámoří, kde se dále upravovala. Ukázky výrobků ze sparterie jsou dochovány v Muzeu Rumburk.

Doporučená literatura:
Petr Joza a Jan Němec: Historie a současnost podnikání na Děčínsku a Šluknovsku. Žehušice: Městské knihy, 2012. Historie a současnost podnikání v regionech ČR

Autor hesla: Klára Mágrová

 

Obrazové přílohy