Objevujte s námi

MAS Český sever, z.s. v rámci projektu vzdělávání MAP II. realizovala aktivitu - vytvoření tzv. regionální portálu o historii Šluknovského výběžku pro základní školy. Díky tomu byla spuštěna tato speciální webová příručka, která má sloužit jako metodická pomůcka a zdroj informací učitelům a žákům i široké veřejnosti.

Pracovní skupina pro regionální identitu složená z místních regionálních odborníků, historiků, učitelů a dalších specialistů připravovala podklady téměř 2 roky.

Smyslem této aktivity je usnadnit přístup k informacím o naší regionální historii, zvýšit povědomí o významu našeho regionu a motivovat tak současnou generaci i všechny zájemce z řad veřejnosti k dalším navazujícím rozvojovým aktivitám.

MAS Český sever, z.s. spolufinancuje tento web z projektu "Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704“, který je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.

Redakční rada

Hana Kracmanová

Hana Kracmanová

Hana Kracmanová

Mgr. Dana Štefáčková

Mgr. Klára Mágrová

Mgr. Klára Mágrová

Mgr. Josef Rybánský

Mgr. Josef Rybánský

Mgr. Andrea Kadlecová

Mgr. Andrea Kadlecová

Kontakt

MAS Český sever, z.s.
Národní 486
407 47 Varnsdorf
E-mail: info@masceskysever.cz
www.masceskysever.cz
Hana Kracmanová
hlavní manažer MAP II pro ORP Varnsdorf a ORP Rumburk

E-mail: kracmanova@masceskysever.cz
Tel.: 602 349 235
Dana Štefáčková

E-mail: stefackova@masceskysever.cz
Tel.: 702 117 891